Kredīti

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

Kanāli

Klientu apkalpošanas kanāli un lietotāju skaits

  2012 2013 2014 2015 2016 2017, 2. cet.
Kopīgais aktīvo klientu skaits 2292788 2310503 2272272 2265069 2237872 2182581
Fiziskās personas 2107680 2111568 2069213 2056317 2038404 1992848
Juridiskās personas 185108 198935 203059 208752 199468 189733
Internetbankas lietotāji 1385167 1463330 1376850 1413914 1441124 1453143
Mobilo aplikāciju lietotāji - - - 172946 268956 364014
Klientus apkalpojošo vietu (filiāļu, norēķinu grupu) skaits 406 342 313 291 265 258
Bankomāti 1270 1154 1068 1059 1018 1014
Maksājuma karšu skaits 2381075 2369179 2304567 2318099 2303732 2245777
Maksājuma karšu pieņemšanas vietas 26869 29066 31121 35683 41613 43857

 

 

Maksājuma kartes

 
 
 
 
 

Pensiju fondi

Pensiju fondu apskati

Pensiju fondu apskats Nr. 24 (2017. gads)

Pensiju fondu apskats Nr. 23 (2017. gada 3. cet.)

Pensiju 2. līmenis

Aktuālie dati par pensiju plāniem

 
 

Pensiju 3. līmenis

 

 
 
 
 

Biedri

Asociētie biedri