Latvijas komercbanku darbības rezultāti: 2017. gada 3. ceturkšņa kopsavilkums

Būtisks banku sektora kapitāla pieaugums 2017. gada 3. ceturksnī

Banku sektora kapitāls bija 3.2 miljardi EUR uz 30.09.2017. 2017. gada 3. ceturksnī bija novērojams būtisks kopējā kapitāla pieaugums, tas veidoja +0.3 miljardi EUR jeb +11%, salīdzinot ar 2017. gada 2. ceturksni. To galvenokārt ietekmēja DNB Bankas kapitāla pieaugums 3. ceturksnī par 0.2 miljardi EUR.

Izsniegto kredītu apjoms ir stabils kopš 2014. gada

Latvijas banku sektora izsniegto kredītu apjoms bija 14.5 miljardi EUR uz 30.09.2017. Tas ir stabils kopš 2014.gada, svārstās 14.5-15.0 miljardu EUR robežās.

Latvijas banku sektora peļņa 2017. gada peļņa ir pozitīva

2017. gada 9 mēnešu Latvijas komercbanku kopējā peļņa bija 244 miljoni EUR, bet tā bija par -130 miljoni jeb -35% zemāka, salīdzinot ar 2016. gada 9 mēnešu rezultātu.


TOP 5 pelnošākās bankas 2017. gada 9 mēnešos:

  1. Swedbank - 69 miljoni EUR
  2. ABLV Bank – 41 miljons EUR
  3. SEB Banka – 31 miljons EUR
  4. Rietumu banka – 21 miljons EUR
  5. DNB Banka – 19 miljoni EUR.

Augstākminētās bankas kopā veido 74% no banku sektora peļņas 2017. gada 9 mēnešos.

Kopējie banku aktīvi samazinās kopš 2016. gada sākuma

Banku sektora kopējie aktīvi bija 27.5 miljardi EUR uz 30.09.2017. Kopš 2016. gada sākuma to vērtība ir samazinājusies par -4.4 miljardi EUR jeb -14%. 2017. gada 3. ceturksnī aktīvu vērtība samazinājās par -1.3 miljardi EUR jeb -5%, salīdzinot ar 2017. gada 2. ceturksni.

Iepriekšējo periodu rezultāti

 

Biedri

Asociētie biedri