Kas mēs esam

Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas banku nozari un finanšu tirgus dalībniekus nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tajā apvienojušās Latvijā reģistrētās bankas, ārzemju banku filiāles un citi finanšu tirgus dalībnieki.

Ko mēs darām

Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju.

LKA pārstāv finanšu sektora intereses dažāda līmeņa institūcijās Latvijā un starptautiski, koordinē nozares kopējo aktuālo dienaskārtības jautājumu risināšanu. Organizācija arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem. Savukārt LKA Ombuds palīdz noskaidrot un atrisināt iespējamās domstarpības starp Latvijas bankām un klientiem.

Pašreizējie LKA prioritārie stratēģiskie virzieni ir:

  • Finanšu pakalpojumu attīstība
  • Tehnoloģijas
  • Atbilstības funkcijas stiprināšana

Būtiski darbības virzieni ir Latvijas iedzīvotāju finanšu zināšanu veicināšana, kā arī banku nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana. Tāpat asociācija apkopo finanšu nozares datus un analizē tendences.

LKA mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas, kurās darbojās eksperti no asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus  pasākumus.

LKA pārstāvniecība organizācijās

 

LKA dibināta 1992. gada 23. jūlijā. Tā ir viena no vecākajām un pieredzējušākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

Biedri

Asociētie biedri