Noderīgi

Atbilstība

Kopš 2016. gada Latvijas banku nozarē uzsākts būtisks pārmaiņu process, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu ar finanšu noziegumiem un nodrošinātu ilgtspējīgu banku sektora attīstību. Atbilstības procesu pilnveidi veic gan asociācija, gan katra banka. 

LKA apņēmusies  tuvākajos 2-3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Pilnveides process notiek piecos galvenajos atbilstības jomas virzienos:

  • Korporatīvajā pārvaldībā
  • Iekšējā kontrolē
  • Banku darbinieku apmācībās
  • Ārējā novērtējumā
  • Banku automatizēto sistēmu pilnveidošanā - sevišķu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai.

Būtisks solis: pašregulācijas dokumenti AML/CFT jomā, nosakot augstākus standartus

2017. gada oktobrī LKA padome apstiprināja pašregulācijas dokumentus - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas. Tas iezīmē jaunu LKA darbības virzienu un apliecina banku nozares augsto profesionālo briedumu. LKA sekos vadlīniju ieviešanai LKA biedru vidū, kā arī, balstoties risku izvērtējumā un vispārpieņemto standartu attīstībā, pilnveidos vadlīnijas vai, ja nepieciešams, izdos jaunas vadlīnijas.

Statusa ziņojums par paveikto un plānoto atbilstības jomā

Statusa ziņojumā apkopots paveiktais atbilstības jomā kopš 2016. gada, kā arī turpmākie plāni asociācijas un nozares līmenī.

2016. gada nogalē 11 LKA biedru bankās, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu, tika veikta neatkarīga pārbaude atbilstoši ASV regulējošajām prasībām. Tās mērķis bija nodrošināt augstāko nozares standartu izpildi, iezīmējot pilnveidojamās jomas. Katrai pārbaudē iesaistītajai bankai izstrādāts darbības uzlabošanas plāns, un jau sasniegtie rezultāti ir vērā ņemami:

  • Līdz 2017. gada septembrim ieviesti jau 90% no pasākumiem. Plānots, ka līdz 2017. gada beigām, 2018. gada sākumam tiks īstenoti visi banku pasākumu plānos ietvertie punkti.
  • Latvijas bankas sadarbojas ar klientiem, kuru saimniecisko darbību pārzina, atsakoties no paaugstināta riska klientiem. 2016. gadā paaugstināta riska klientu skaits samazinājies vēl par 39% salīdzinājumā ar 2015. gadu.
  • Sevišķa uzmanība pievērsta procesu tālākai automatizācijai. Būtiskie ieguldījumi IT sistēmās maksimāli automatizē klientu un to darījumu pārraudzību, un ir efektīvi rīki iespējamo prettiesisko darbību laicīgākai identifikācijai un novēršanai.

Katras bankas faktu lapa

Apkopotās 18 LKA biedru banku faktu lapas sniedz detalizētu informāciju par paveikto finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

ABLV Bank

Baltic International Bank

BlueOrange 

Citadele banka

Danske Bank A/S filiāle Latvijā

DNB banka

Expobank

Latvijas pasta banka

Meridian Trade Bank

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Norvik Banka

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā

PrivatBank

Reģionālā investīciju banka

Rigensis Bank

SEB banka

Signet Bank (iepriekšējais nosaukums - Bank M2M Europe)

Swedbank

Banku ziņas

Signet Bank AS sāk strādāt ar jauno nosaukumu un ievieš jaunu bankas zīmolu
No 11. oktobra Signet Bank AS (iepriekš Bank M2M Europe AS) sāk strādāt ar jaunu nosaukumu, vienlaikus ieviešot arī Signet Bank zīmolu.


No šodienas Latvijā var maksāt ar viedtālruni
Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kurā no šodienas var norēķināties ar viedtālruni. Mobilo maksājumu risinājumu izstrādājusi banka Cit...


Bērni un jaunieši norēķinu karti bieži izmanto kā krājkasi
Kā liecina DNB apkopotā informācija, bērniem un jauniešiem izveidotās norēķinu kartes visbiežāk tiek izmantotas trīs veidos – kā elektron...


Izmaiņas filiāles "Ķengarags" darba laikā
No 2017. gada 11. līdz 17. septembrim un no 2017. gada 25. septembra līdz 8. oktobrim filiāle "Ķengarags" strādās ar pusdienas pārtraukumu no 13:00 lī...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte